127

Zwieg Minsi

Fi Zwieg Minsi, Richard se jkollu jfittex l-identita’ tieghu mill-gdid wara li garrab incident ikrah u tilef l-aktar memorja ricenti tieghu, b’konsegwenza li jiftakar lil Mary, l-eksmara t
€3.50
118

Dawn in Seville

Spain 1936. Rosella aspires to become a journalist and spends most of her time writing and researching the mysteries of the past. But when Elena enters her life, Rosella is forced to face unconvention
€10
119

Sinbad Il-Bahri

Ghalkemm Sinbad kien sinjur kbir, ghadda minn hafna. F’dan il-ktieb ser insiru nafu kif sar sinjur u kif irnexxielu jsalva f’kull vjagg li ghamel. Minn xiex ghadda, ma xiex iltaqa’ f
€3.50
116

L-immankata jew indiema ta' halliel

Karmena kif iltaqghet ma’ Arturo? X’kien il-vera skop ta’ Arturo li jitgharras ma’ Karmena? Ghalkemm Arturo ma’ kienx guvni hazin izda l-mahbuba tieghu Tereza geghlitu ja
€3.50
112

Il-Bniedem ta' Kullhadd

“Il-Bniedem ta’ Kullhadd” djarju ta’ Kappillan ta’ parrocca zghira fl-Italja, li ghall-istil tieghu delikati u hsibijiet kultant profondi. Qari li tista’ tifhmu bla
€8
126

Labour and the Drydocks

Official documents with a foreword by Dom Mintoff
€3.50
66

THE AMAZING STORY OF MANUEL DIMECH

If it is true that to know a people one must know its heroes, then, to know the Maltese people, this book is where to start.   For Manuel Dimech (1860-1921) is one of the greatest of Malta’s he
€10
77

An Amateur's view of the origin of the indo-european languages and people

“As the ica age came to an end…the hunting men of the south came drifting northwards…with their flint arrows and spears in pursuit of game…Homo sapiens had entered upon his lo
€8
126

Labour and the Drydocks

Official documents with a foreword by Dom Mintoff
€3.50
116

L-immankata jew indiema ta' halliel

Karmena kif iltaqghet ma’ Arturo? X’kien il-vera skop ta’ Arturo li jitgharras ma’ Karmena? Ghalkemm Arturo ma’ kienx guvni hazin izda l-mahbuba tieghu Tereza geghlitu ja
€3.50
67

Ghajn Klieb

“Ul-Kotra qamet f’daqqa – u għajtet: “Jien Maltija!” Miskin min ikasbari, – miskin min jidħak bija!” U l-Kotra għanniet f’daqqa – u semmgħet
€10