Zwieg Minsi

Fi Zwieg Minsi, Richard se jkollu jfittex l-identita’ tieghu mill-gdid wara li garrab incident ikrah u tilef l-aktar memorja ricenti tieghu, b’konsegwenza li jiftakar lil Mary, l-eksmara t
€3.50

Dawn in Seville

Spain 1936. Rosella aspires to become a journalist and spends most of her time writing and researching the mysteries of the past. But when Elena enters her life, Rosella is forced to face unconvention
€10

Sinbad Il-Bahri

Ghalkemm Sinbad kien sinjur kbir, ghadda minn hafna. F’dan il-ktieb ser insiru nafu kif sar sinjur u kif irnexxielu jsalva f’kull vjagg li ghamel. Minn xiex ghadda, ma xiex iltaqa’ f
€3.50

L-immankata jew indiema ta' halliel

Karmena kif iltaqghet ma’ Arturo? X’kien il-vera skop ta’ Arturo li jitgharras ma’ Karmena? Ghalkemm Arturo ma’ kienx guvni hazin izda l-mahbuba tieghu Tereza geghlitu ja
€3.50

Il-Bniedem ta' Kullhadd

“Il-Bniedem ta’ Kullhadd” djarju ta’ Kappillan ta’ parrocca zghira fl-Italja, li ghall-istil tieghu delikati u hsibijiet kultant profondi. Qari li tista’ tifhmu bla
€8

Labour and the Drydocks

Official documents with a foreword by Dom Mintoff
€3.50

Patatina tqajjem Rewwixta

Jeffrey Develis huwa l-awtur ta’ dan il-ktieb minn sensiela ta’ tlieta. “Il-Magija ta’ Patatina”, “Patatina tinzel l-art” u dan ta’ l-ahhar “Patat
€3.50

Ghajn Klieb

“Ul-Kotra qamet f’daqqa – u għajtet: “Jien Maltija!” Miskin min ikasbari, – miskin min jidħak bija!” U l-Kotra għanniet f’daqqa – u semmgħet
€10