127

Zwieg Minsi

Fi Zwieg Minsi, Richard se jkollu jfittex l-identita’ tieghu mill-gdid wara li garrab incident ikrah u tilef l-aktar memorja ricenti tieghu, b’konsegwenza li jiftakar lil Mary, l-eksmara t
€3.50
118

Dawn in Seville

Spain 1936. Rosella aspires to become a journalist and spends most of her time writing and researching the mysteries of the past. But when Elena enters her life, Rosella is forced to face unconvention
€10
119

Sinbad Il-Bahri

Ghalkemm Sinbad kien sinjur kbir, ghadda minn hafna. F’dan il-ktieb ser insiru nafu kif sar sinjur u kif irnexxielu jsalva f’kull vjagg li ghamel. Minn xiex ghadda, ma xiex iltaqa’ f
€3.50
116

L-immankata jew indiema ta' halliel

Karmena kif iltaqghet ma’ Arturo? X’kien il-vera skop ta’ Arturo li jitgharras ma’ Karmena? Ghalkemm Arturo ma’ kienx guvni hazin izda l-mahbuba tieghu Tereza geghlitu ja
€3.50
112

Il-Bniedem ta' Kullhadd

“Il-Bniedem ta’ Kullhadd” djarju ta’ Kappillan ta’ parrocca zghira fl-Italja, li ghall-istil tieghu delikati u hsibijiet kultant profondi. Qari li tista’ tifhmu bla
€8
126

Labour and the Drydocks

Official documents with a foreword by Dom Mintoff
€3.50
69

Tieqa fuq il-Hajja ta' Familja

Ir-rumanz TIEQA FUQ IL-ĦAJJA TA’ FAMILJA jikxef tliet angoli differenti tal-ħajja. Tliet aħwa, Mario, Ivan u Anton jisfaw weħidhom wara l-mewt tal-ġenituri tagħhom. Għal kull wieħed min
€10
81

Is-Soru l-Bajda

Il-Prinċep Chiaramonte kien Puritan. Lil bintu qatt ma ried li jirreġistraha ċivilment. U meta miet ħesrem il-Liġi ma kinetx tagħraf lil Donna Angela bħala bintu leġittima. Zijitha, il-Marki
€10
71

Pawlu VI - Il-Papa li qadef fil-maltemp

Papa Pawlu VI, il-papa li mexxa l-Knisja Kattolika fi żmien fejn mhux kollox kien ward u żahar, la fil-Knisja u lanqas fid-dinja. Is-sittinijiet u s-sebgħinijiet tas-seklu li għadda kienu snin li
€8
67

Ghajn Klieb

“Ul-Kotra qamet f’daqqa – u għajtet: “Jien Maltija!” Miskin min ikasbari, – miskin min jidħak bija!” U l-Kotra għanniet f’daqqa – u semmgħet
€10