127

Zwieg Minsi

Fi Zwieg Minsi, Richard se jkollu jfittex l-identita’ tieghu mill-gdid wara li garrab incident ikrah u tilef l-aktar memorja ricenti tieghu, b’konsegwenza li jiftakar lil Mary, l-eksmara t
€3.50
118

Dawn in Seville

Spain 1936. Rosella aspires to become a journalist and spends most of her time writing and researching the mysteries of the past. But when Elena enters her life, Rosella is forced to face unconvention
€10
119

Sinbad Il-Bahri

Ghalkemm Sinbad kien sinjur kbir, ghadda minn hafna. F’dan il-ktieb ser insiru nafu kif sar sinjur u kif irnexxielu jsalva f’kull vjagg li ghamel. Minn xiex ghadda, ma xiex iltaqa’ f
€3.50
116

L-immankata jew indiema ta' halliel

Karmena kif iltaqghet ma’ Arturo? X’kien il-vera skop ta’ Arturo li jitgharras ma’ Karmena? Ghalkemm Arturo ma’ kienx guvni hazin izda l-mahbuba tieghu Tereza geghlitu ja
€3.50
112

Il-Bniedem ta' Kullhadd

“Il-Bniedem ta’ Kullhadd” djarju ta’ Kappillan ta’ parrocca zghira fl-Italja, li ghall-istil tieghu delikati u hsibijiet kultant profondi. Qari li tista’ tifhmu bla
€8
126

Labour and the Drydocks

Official documents with a foreword by Dom Mintoff
€3.50
85

Ic-Curkett tat-Tieg

Fuq il-kontessa Inez u l-konti Mario Santini x’diżgrazzja tiġrilhom. Ma’ min kellu xi jgħid il-konti? Għaliex ħarab biex ma jinqabadx mill-ġustizzja meta kien jaf li hu innoċenti?
€10
04.

Britain, Malta and the Socialist International

Many centuries of foreign rule have compelled Malta to withdraw into its shell. The instinct of self-preservation led to rigid protection of the old conceptions of society and human relations. In this
€10
103

X'inhuma jghidu l-Knejjes dwar it Teologija tal-Ambjent?

Geoffrey G. attard twieled fl-1978. Ircieva l-edukazzjoni primarja u sekondarja tieghu fir-Rabat t’Ghawdex. Fl-1996 beda l-istudju tal-filosofija u t-teologija fis-Seminarju ta’ Ghawdex u
€3.50
67

Ghajn Klieb

“Ul-Kotra qamet f’daqqa – u għajtet: “Jien Maltija!” Miskin min ikasbari, – miskin min jidħak bija!” U l-Kotra għanniet f’daqqa – u semmgħet
€10